Rysica | Przygoda | Matka Boska | Drzewo życia | Madonna | Macierzyństwo | Matka z dzieckiem | Pasja | Konik | Król lasu | Kundel | Anioł stróż | Kompozycja | Dziewczyna 1986 | Syrena | Lew z herbem | Święta Olga | Papuga | Kwiat | Pokolenia | Filozof | Wieża | Głowa krowy | Młyn | Kwartet | Kosmos | Przyjaźń | Kot

Grzegorz Pecuch

Nota biograficzna

Grzegorz Pecuch urodził się 23 stycznia 1923 roku we Florynce koło Nowego Sącza.

Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem w 1950 roku.

Studia odbył na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 1956 roku uzyskał dyplom w pracowni Rzeźby prof. Mariana Wnuka.

W latach 1955 - 1976 był nauczycielem rzeźby w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

Tworzył rzeźby głównie w drewnie, rzadziej w ceramice, gipsie, glinie, kamieniu, a nawet w plastelinie. Wystawiał od 1957 roku. Żonaty od 1960 roku z Zofią, miał z nią syna Dariusza (1962).

Uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą (USA, Słowacja, Bułgaria, Francja, Niemcy, Norwegia, kraje b. ZSRR, Szwecja, Hiszpania, Belgia, Austria, Holandia, Węgry). Miał 25 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.

Zrealizował kilka pomników. Miał w dorobku szereg nagród i wyróżnień, m.in. nagrodę im. Stanisława Witkiewicza.

O tym wspaniałym artyście i jego rzeźbie zrealizował film Grzegorz Dubowski, ceniony dokumentalista, autor szeregu filmów o sztuce.

Tworzył prace pełne poezji, świeże i nowoczesne. Lubił kolor, a jego dzieła wiążą się z otoczeniem przez wychodzenie na zewnątrz zawsze świetnie wyważonych statycznie form, przez ażurowe prześwity przechodzące przez całość bryły, włączając w jej działanie otaczającą przestrzeń zewnętrzną.

Liczne prace artysty znajdują się w wielu muzeach i kolekcjach prywatnych w Europie i Ameryce.

Grzegorz Pecuch zmarł 24 listopada 2008 roku w Zakopanem. Spoczywa na cmentarzu Pardałówka w Zakopanem.

Opisała: Zofia Pecuch

Grzegorz Pecuch foto do monografii ZPAP Okręgu Zakopiańskiego

Wersja do wydruku czarno białego Wersja do wydruku czarno białego